Wyślij Email

Administratorem danych osobowych jest radca prawny Monika Markowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego dr Monika Markowska z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 7, 30-363 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przetwarzanie danych osobowych jest prawnie uzasadnione interesem administratora danych osobowych, jakim jest konieczność zapewnienia komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane tam pytania. Osoba, która przekazuje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje jej także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kancelaria Radcy Prawnego

dr Monika Markowska

Imperial Business Center

ul. Wadowicka 7 

30-363 Kraków

Nr tel:  793 185 181

markowska@kancelariamm.com

NIP: 8481688467

Monika Pietkiewicz link2.png